• rsv farmacia
  RSV Farmacia logo
  RSV FARMACIA GRUPA
  adresa: Donja Gorica bb, 81000 Podgorica
  e-mail: info@rsvfarmacia.me
  telefon: +382 20 260 711
  mob. tel: +382 69 021 062
 • rsv farmacia
  RSV Farmacia logo
  RSV FARMACIA GRUPA
  adresa: Donja Gorica bb, 81000 Podgorica
  e-mail: info@rsvfarmacia.me
  telefon: +382 20 260 711
  mob. tel: +382 69 021 062
 • rsv farmacia
  RSV Farmacia logo
  RSV FARMACIA GRUPA
  adresa: Donja Gorica bb, 81000 Podgorica
  e-mail: info@rsvfarmacia.me
  telefon: +382 20 260 711
  mob. tel: +382 69 021 062
 • rsv farmacia
  RSV Farmacia logo
  RSV FARMACIA GRUPA
  adresa: Donja Gorica bb, 81000 Podgorica
  e-mail: info@rsvfarmacia.me
  telefon: +382 20 260 711
  mob. tel: +382 69 021 062


 • Planmeca ProMax  Model sa 2 zgloba Planmeca ProMax uređaja za snimanje X-zracima pruža osnovne modove ekstra-oralnog snimanja:
  - panoramsko snimanje,
  - maksilarno snimanje sinusa,
  - snimanje TMJ-a
  - cefalometriju.
  Jednostavna nadogradnja
  Svi postojeći digitalni Planmeca ProMax SCARA2 uređaji se mogu jednostavno nadograditi na SCARA3 uređaje, a na taj način i do Planmeca ProMax 3D s ili Planmeca ProMax 3D uređaja. Novi programi snimanja se mogu nadograditi softverski, pružajući na taj način superioran maksiofacijalni radiograf svaki put kada je to potrebno ili odgovarajući budućim dijagnostičkim zahtevima.

  U Cijenu modela ulaze osnovni programi snimanja,ProMax Scara 2 ortopan.
  Cefalometrija se dodatno naplacuje.
  Uracunato u cijenu: PDV, dozvole, transport, montaza, garancija

     Cijena: 30000,00 eur